The balance

100_8298

“Cât de important este ca măcar o dată cineva să-ţi fi iubit trupul şi sufletul. Şi la fel de important e ca tu însuţi măcar o dată să fi iubit un suflet şi-un trup.”

How important is it that once someone to be loved your body and soul. And just as important as yourself at least once to have loved a soul and a body.

Ileana Vulpescu