Wondering

“Nu căuta în afară; întoarce-te către tine; adevărul sălăşluieşte în omul interior”.

Don’t search beyond of you; return within you; the truth lies into the inner you.

Sf. Augustin

20170529_105129